Trykktest - Takstmann Jan Ove Røvang
Din spesialist!

Trykktesting av hus

Vi tilbyr boligleverandører tetthetskontroll av hus under oppføring. Her anbefales det å teste både vindsperre og dampsperre. Første testen bør utføres når bygget er tett utvendig, inkludert dører og vinduer montert. (dette anbefales for å unngå dyre og unødvendige utbedringer i slutten av byggeprosessen.) Når så huset er ferdig og innflytningsklart foretas endelig trykktest og utgivelse av dokumentasjon for uavhengig kontroll og ferdigattest. Ved å benytte denne metoden oppnår vi tette og kostnads effektive hus. Tette hus er lik lave energi kostnader 😊.

Eldre bygg har andre krav og behov, her tilbyr vi og utarbeider forslag på utbedringer for hva som må gjøres for å senke lekkasjetallet som medfører levere energi kostnadene 😊.

Trykktest / Tetthetskontroll

Trykktest eller tetthetskontroll har lenge blitt utført for å måle luftgjennomgangen til en bygningskonstruksjon. Det er nå godt kjent at luftlekkasjer (Da spesielt i vinduer og dører) utgjør en meget stor andel av alt varmetap i en bygning. Utilsiktede luftlekkasjer kan også bidra til økt fare for kondens (Da igjen i vinduer og dører) med etterfølgende råte- og soppskader. Med bakgrunn i alt dette, stilles det nå stadig strengere krav til tetthetskontroll og lufttetthet i bygninger.

Hva er en trykktest?

En trykktest (eller tetthetskontroll) er en metode for å måle lekkasjer som kan oppstå gjennom en konstruksjon. Vi som utfører denne testen må kartlegge luft som slipper igjennom f.eks dører, vinduer og loft. Vi har spesialutstyr hvor vi kan måle hvor mye luft konstruksjonen slipper gjennom ved ulike differansetrykk.

Alle nye boliger skal nå i følge ny lov trykktestes før utstedelse av en ferdigattest. Hovedregelen tilsier at det er byggmester / entreprenør som skal bestille denne tjenesten. Deretter skal det dokumenteres i forbindelse med en uavhengig kontroll.

Hvorfor må man ha en Trykktest?

En Trykkest (Tetthetskontroll) er i praksis den eneste metoden på å måle faktisk lekkasjer igjennom en bygning (hus/leilighet). For å få dokumentert kvaliteten på hvor tett en bolig er så må det til en trykktesting eller en tetthetskontroll.

Det stilles strenge krav til en trykktest / tetthetskontroll i forbindelse med oppføring av nye bygninger.

Hvordan gjør vi det?

For å trykkteste iht. NS-EN 13829 eller NS-EN ISO 9972, kreves profesjonelt utstyr for trykktesting. Vi har godkjent utstyr som vi bruker å måle trykk og tetthet (varmetap). Kontakt oss for mer informasjon rundt dette.

Om oss

Takst.org er en virksomhet som tilbyr det meste innen takst og takseringstjenester.

Herunder blant annet boligsalgsrapporter, verdi- og lånetakst, tilstandsrapporter, byggelånsoppfølging, bistand ved overtagelsen, salg, kjøp, termofotografering, samt generell rådgivning innenfor bygg og eiendom.

Kontakt oss