Trykktest - Takstmann Jan Ove Røvang
Din spesialist!

Trykktest / Tetthetskontroll

Trykktest eller tetthetskontroll har lenge blitt utført for å måle luftgjennomgangen til en bygningskonstruksjon. Det er nå godt kjent at luftlekkasjer (Da spesielt i vinduer og dører) utgjør en meget stor andel av alt varmetap i en bygning. Utilsiktede luftlekkasjer kan også bidra til økt fare for kondens (Da igjen i vinduer og dører) med etterfølgende råte- og soppskader. Med bakgrunn i alt dette, stilles det nå stadig strengere krav til tetthetskontroll og lufttetthet i bygninger.

Hva er en trykktest?

En trykktest (eller tetthetskontroll) er en metode for å måle lekkasjer som kan oppstå gjennom en konstruksjon. Vi som utfører denne testen må kartlegge luft som slipper igjennom f.eks dører, vinduer og loft. Vi har spesialutstyr hvor vi kan måle hvor mye luft konstruksjonen slipper gjennom ved ulike differansetrykk.

Alle nye boliger skal nå i følge ny lov trykktestes før utstedelse av en ferdigattest. Hovedregelen tilsier at det er byggmester / entreprenør som skal bestille denne tjenesten. Deretter skal det dokumenteres i forbindelse med en uavhengig kontroll.

Hvorfor må man ha en Trykktest?

En Trykkest (Tetthetskontroll) er i praksis den eneste metoden på å måle faktisk lekkasjer igjennom en bygning (hus/leilighet). For å få dokumentert kvaliteten på hvor tett en bolig er så må det til en trykktesting eller en tetthetskontroll.

Det stilles strenge krav til en trykktest / tetthetskontroll i forbindelse med oppføring av nye bygninger.

Hvordan gjør vi det?

For å trykkteste iht. NS-EN 13829 eller NS-EN ISO 9972, kreves profesjonelt utstyr for trykktesting. Vi har godkjent utstyr som vi bruker å måle trykk og tetthet (varmetap). Kontakt oss for mer informasjon rundt dette.

Bilde av thermo kamera som viser en trykktest i et hus - Tetthetskontroll - Takstmann Jan Ove Røvang
Om oss

Takst.org er en virksomhet som tilbyr det meste innen takst og takseringstjenester.

Herunder blant annet boligsalgsrapporter, verdi- og lånetakst, tilstandsrapporter, byggelånsoppfølging, bistand ved overtagelsen, salg, kjøp, termofotografering, samt generell rådgivning innenfor bygg og eiendom.

Kontakt oss